Lopás, betörés, betöréses lopás, rablás, csalás, kifosztás fogalma

2017.04.08 21:01

Ez a hat bűncselekmény jól elkülöníthető egymástól, mégis nagy a fogalomzavar az emberek fejében, aminek most véget szeretnék vetni. Éppen ezért – a hatályos Btk. fogalommeghatározásainak figyelembevételével –, kétféleképpen is meghatároztam az említett bűncselekmények fogalmát.

 1. Lopás:
 • Első fogalommeghatározás: Aki más birtokában lévő ingóságot jogtalanul eltulajdonít (elvesz), lopást követ el.
 • Második fogalommeghatározás: Más birtokában lévő ingóság jogtalan eltulajdonítása.

A lopás vagy lopási kísérlet elkövetőjét tolvajnak nevezzük.

 

 1. Betörés:
 • Első fogalommeghatározás: Aki ténylegesen lezárt ingatlanba, területre, vagy lakójárműre valamilyen betörési vagy zárfeltörési módszer alkalmazásával jogtalanul behatol, betörést követ el.
 • Második fogalommeghatározás: Ténylegesen lezárt ingatlanba, területre, vagy lakójárműre valamilyen betörési vagy zárfeltörési módszer alkalmazásával történő, jogtalan behatolás.

A betörés vagy betörési kísérlet elkövetőjét betörőnek nevezzük.

 

 1. Betöréses lopás:
 • Első fogalommeghatározás: Aki betörés után, annak helyszínéről valamilyen ingóságot ellop, betöréses lopást követ el.
 • Második fogalommeghatározás: A betörés helyszínén – annak végrehajtása után – elkövetett lopás.

A betöréses lopást a köznyelvben és a biztonságtechnikában is csak „betörésnek” nevezik – bár ez nem helyes, mivel a két bűncselekmény közt különbség van. Egyébként sem a betörés, sem a betöréses lopás nem szerepel a Btk.-ban (hogy miért nem, az jó kérdés). Betörés, betörési kísérlet, illetve betöréses lopás vagy betöréseslopási-kísérlet elkövetése esetén az elkövetőt más bűncselekmény elkövetésével vádolják meg (azt biztosan tudom, hogy betöréses lopás esetén lopás a vád).  

A betöréses lopás vagy betöréseslopási-kísérlet elkövetőjét szintén betörőnek nevezzük.

 

 1. Rablás:
 • Első fogalommeghatározás: Aki más birtokában lévő ingóságot személy elleni erőszakkal (élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel) jogtalanul eltulajdonít, rablást követ el. A rablás esetei:
 • az elkövető erőszakkal elveszi a sértett valamely ingóságát
 • az elkövető erőszakkal kényszeríti a sértettet valamely ingóságának átadására
 • az elkövető a sértettet védekezésre képtelen vagy öntudatlan állapotba helyezi, majd valamely ingóságát elveszi
 • a tettenért tolvaj az ellopott ingóság megtartása végett személy elleni erőszakot alkalmaz
 • Második fogalommeghatározás: Személy elleni erőszakkal történő ingóság-eltulajdonítás.

A rablás vagy rablási kísérlet elkövetőjét rablónak nevezzük.

 

 1. Csalás:
 • Első fogalommeghatározás: Aki mást tévedésbe ejt vagy tévedésben tart és ezzel anyagi kárt (vagyoni hátrányt) okoz, csalást követ el.
 • Második fogalommeghatározás: Valaki tévedésbe ejtésével vagy tévedésben tartásával előidézett anyagikár-okozás.

A csalás vagy csalási kísérlet elkövetőjét csalónak nevezzük.

 

 1. Kifosztás:

Első fogalommeghatározás: Kifosztást követ el, aki:

 • más birtokában lévő ingóságot úgy tulajdonít el, hogy annak birtokosát e célból lerészegíti
 • védekezésre képtelen vagy öntudatlan állapotban lévő személy valamely ingóságát tulajdonítja el
 • az általa más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak hatása alatt álló személy valamely ingóságát tulajdonítja el.

Második fogalommeghatározás: Az elkövető által lerészegített, az elkövető által más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak hatása alatt álló, illetve védekezésre képtelen vagy öntudatlan állapotban lévő személytől történő ingóság-eltulajdonítás.

A kifosztás vagy kifosztási kísérlet elkövetőjét szintén tolvajnak nevezzük.