Bűncselekmény-fogalmak

2017.06.23 12:07

A bűncselekmény-fogalmak a biztonságtechnikában is jelen vannak, éppen ezért, nem árt néhányat ismerni közülük. Jelen fogalomgyűjteményben kétféleképpen fogom definiálni az egyes bűncselekmények fogalmát, természetesen a hatályos Btk. fogalommeghatározásainak figyelembevételével.

 

(A hatályos Btk. bizonyos bűncselekményeket nem nevesít – ilyen pl. a betörés, a betöréses lopás vagy a besurranásos lopás –, de ez nem zárja ki a fogalommeghatározást, hiszen ezen bűncselekmények tényállása ismert. Ha valaki olyan bűncselekményt követ el, amelyet a Btk. nem nevesít, akkor a bíróság más, hasonló tényállású bűncselekmény elkövetése miatt emel vádat – pl. betörés esetén magánlaksértés miatt).

 

 1. Lopás:
 • Első fogalommeghatározás: Aki más birtokában lévő ingóságot jogtalanul eltulajdonít (elvesz), lopást követ el.
 • Második fogalommeghatározás: Más birtokában lévő ingóság jogtalan eltulajdonítása.

A lopás vagy lopási kísérlet elkövetőjét „tolvajnak” nevezzük.

 

 1. Betörés:
 • Első fogalommeghatározás: Aki lezárt helyiségbe vagy területre valamilyen betörési vagy zárfeltörési módszer alkalmazásával jogtalanul behatol, betörést követ el.
 • Második fogalommeghatározás: Lezárt helyiségbe vagy területre valamilyen betörési vagy zárfeltörési módszer alkalmazásával történő, jogtalan behatolás.

A betörés vagy betörési kísérlet elkövetőjét „betörőnek” nevezzük.

 

 1. Betöréses lopás:
 • Első fogalommeghatározás: Aki az általa elkövetett betörés helyszínén, annak elhagyása előtt, valamilyen ingóságot ellop, betöréses lopást követ el.  
 • Második fogalommeghatározás: A lopás azon formája, amelyet a betörő a betörés helyszínén, annak elhagyása előtt követ el.  

A betöréses lopást a köznyelvben és a biztonságtechnikában is „betörésnek” nevezik, bár ez nem helyes, mivel a két bűncselekmény között különbség van (az egyszerűség kedvéért én is a „betörés” kifejezést szoktam használni).

A betöréses lopás vagy betöréseslopási-kísérlet elkövetőjét szintén „betörőnek” nevezzük.

 

 1. Rablás:
 • Első fogalommeghatározás: Aki más birtokában lévő ingóságot személy elleni erőszakkal (az adott személy élete vagy testi épsége elleni közvetlen fenyegetéssel) jogtalanul eltulajdonít, rablást követ el.

A rablás esetei:

a) az elkövető erőszakkal elveszi a sértett valamely ingóságát

b) az elkövető erőszakkal kényszeríti a sértettet valamely ingóságának átadására

c) az elkövető a sértettet védekezésre képtelen vagy öntudatlan állapotba helyezi, majd valamely ingóságát elveszi (lerészegítés esetén a bűncselekmény nem rablás, hanem kifosztás)

d) a tettenért tolvaj az ellopott ingóság megtartása végett személy elleni erőszakot alkalmaz

 • Második fogalommeghatározás: Személy elleni erőszak alkalmazásával elkövetett ingóságeltulajdonítás.

A rablás vagy rablási kísérlet elkövetőjét „rablónak” nevezzük.

 

 1. Csalás:
 • Első fogalommeghatározás: Aki mást tévedésbe ejt vagy tévedésben tart és ezzel anyagi kárt (vagyoni hátrányt) okoz, csalást követ el.
 • Második fogalommeghatározás: Egy adott személy tévedésbe ejtésével vagy tévedésben tartásával előidézett anyagikár-okozás.

A csalás vagy csalási kísérlet elkövetőjét „csalónak” nevezzük.

 

 1. Kifosztás:
 • Első fogalommeghatározás: Kifosztást követ el, aki:

a) más birtokában lévő ingóságot úgy tulajdonít el, hogy annak birtokosát e célból lerészegíti

b) védekezésre képtelen vagy öntudatlan állapotban lévő személy valamely ingóságát tulajdonítja el

c) az általa más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak hatása alatt álló személy valamely ingóságát tulajdonítja el.

 • Második fogalommeghatározás: Az elkövető által lerészegített, az elkövető által más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak hatása alatt álló, illetve védekezésre képtelen vagy öntudatlan állapotban lévő személytől történő ingóságeltulajdonítás.

A kifosztás vagy kifosztási kísérlet elkövetőjét szintén „tolvajnak” nevezzük.