Kedves Követőink!

Ezen a Lapfülön olvashatják el Honlapunk ÁTFSZ-ét (Általános Tudnivalók és Felhasználási Szabályzat). Az ÁTFSZ fontos információkat tartalmaz, ezért megkérjük minden kedves Követőnket, hogy olvassa el.

 

Köszönettel:

A ZetDigital Csapata

ÁTFSZ

ÁTFSZ

2017.04.23 19:31

Bevezető rendelkezések

A)     Jelen ÁTFSZ-ben előforduló, nagybetűs kifejezések fontos dolgokra vagy személyekre utalnak (pl. a ZetDigitalra).

 

B)     Jelen ÁTFSZ-ben meghatározott rendelkezések minden Felhasználóra érvényesek – ez alól nincs kivétel. Felhasználónak minősül mindenki, aki valamilyen formában kapcsolatba kerül a ZetDigitallal.

 

C)     Jelen ÁTFSZ rendelkezéseitől csak a ZetDigital mindenkori tulajdonosának / tulajdonosainak áll jogában eltérni, akár indoklás nélkül – feltéve, ha az eltérés nem okoz hátrányt a ZetDigital számára.

 

D)     Jelen ÁTFSZ-ben meghatározott Szabályszegési Szankciók alapesetben a ZetDigital Alapítóinak egyéb rendelkezéséig érvényesek. A Szankcionálás körülményeiről (pl. az elévülési időről) szintén a ZetDigital Alapítói döntenek.

Az egyes szankciók alkalmazásáról / visszavonásáról Felhasználóinkat minden esetben írásban értesítjük. 

 

E)     Jelen ÁTFSZ hatályba lépésének időpontja: 2017. 04. 23. Jelen ÁTFSZ egyéb rendelkezésig hatályban marad.

 

       

I.            Általános tudnivalók

 

1. A ZetDigitalról általánosságban

 

1.1. Mi a ZetDigital, és mi a célja?

A ZetDigital biztonságtechnikai és informatikai honlap, melynek célja a szakmai ismeretek széleskörű elterjesztése, valamint a magas színvonalú szaktanácsadás.

 

1.2. A ZetDigital legfontosabb alapítási adatai

A ZetDigitalt Gonzálen Dávid Gergő, biztonságtechnikai szakértő és Szűcs Rudolf, informatikai szakértő alapította, 2014. augusztus 14-én.

 

1.3. A ZetDigital Tulajdonosai és Szerkesztői  

A ZetDigital jelenleg az Alapítók tulajdonában van, akik egyben a szerkesztői feladatokat is ellátják. A ZetDigital Csapatába egyébként be lehet kerülni; ezzel kapcsolatban a Honlap e-mail címén vagy Facebook-üzenetben lehet érdeklődni.  

 

1.4. A Honlap Fő Részei

Tevékenységi körei alapján a ZetDigital két Fő Részre osztható:

-          Biztonságtechnikai Rész

-          Informatikai Rész

 

1.5. A Honlap jelenlegi Lap- és Alfülei

A Honlapon jelenleg 6 Lapfül található, melyekhez összesen 6 Alfül tartozik. Név szerint:

–          Kezdőlap 

–          ÁTFSZ (Általános Tudnivalók és Felhasználási Szabályzat)

–          Fényképgaléria 

–          Biztonságtechnika

-        Cikkek

-        Fogalomtár

–          Informatika

-         Cikkek

-         Fogalomtár

-         Referencia*

–          A Szégyenlista

-         Az Archív Szégyenlista

 

*A Referencia Alfülről az ÁTFSZ 3. pontjában olvashatnak részletesen.

 

1.6. A ZetDigital jelenlegi webcíme

A ZetDigital jelenleg a www.zetdigital-eu.webnode.hu webcímen érhető el.

 

1.7. A ZetDigital hivatalos e-mail címe

A ZetDigitalnak egyetlen hivatalos e-mail címe van, ez a zetdigital@gmail.com.

 

1.8. A ZetDigitalhoz tartozó Facebook-oldalak

A ZetDigitalhoz két Facebook-oldal tartozik:

-          ZetDigital Biztonságtechnika

-          ZetDigital Informatika

Facebook-oldalainkon különböző szakmai anyagokat (pl. képeket és videókat), illetve – a ZetDigitallal kapcsolatban –, fontos híreket teszünk közzé.

 

1.9. Kapcsolatfelvétel

Kapcsolatfelvételre e-mailben és Facebook-üzenetben van lehetőség, méghozzá bármikor. Minden üzenetre válaszolunk.  

 

1.10. A „ZetDigital” helyesírása

Az Alapítók közös döntése alapján a „ZetDigital” egybe-, illetve nagy „Z” és „D” betűvel írandó.

 

2. Rólunk, Szerkesztőkről

Elismerjük, hogy hivatalosan még nem vagyunk szakemberek, de ettől függetlenül tekinthetnek minket annak, mivel magas szinten értünk ahhoz, amivel foglalkozunk – azt persze nem állítjuk, hogy „mindent tudunk”, mert az hazugság lenne, ugyanis nincs olyan szakember, aki mindent tud. Mi mindig azt mondjuk, hogy „nem tudunk mindent, csak sok mindent.” 

 

A szakképesítés megszerzése természetesen a jövőbeli terveink közt szerepel.  

 

A szakmai hozzáértésünk kérdéséről egyébként felesleges lenne vitatkozni: aki nem hiszi el, amit mondunk, az olvassa el néhány írásunkat, majd vesse össze azokat mások írásaival, és győződjön meg róla, hogy nem a levegőbe beszélünk. Akinek pedig nem tetszik a munkásságunk, az ne foglalkozzon vele. (Mellesleg, ha egyáltalán nem értenénk ahhoz, amivel foglalkozunk, akkor nem üzemeltetnénk a ZetDigitalt).

 

3. A biztonságtechnikai és informatikai szerelési munkálatokról (a továbbiakban: „szerelési munkálatok”)

Szerelési munkálatok elvégzését csak Rokonaink és Barátaink számára vállaljuk. Ennek számos oka van, de úgy gondoljuk, ezeket nem szükséges részletezni. (Természetesen nem arról van szó, hogy kontárok lennénk).

*Az Informatika Lapfülhöz tartozó Referencia Alfülön Honlapunk Informatikai Szerkesztője a Rokonai és Barátai számára elvégzett informatikai szerelési munkálatok értékelését teszi közzé.

 

4. Az Általunk közzétett biztonságtechnikai és informatikai szerelési oktatócikkekről, illetve -videókról (a továbbiakban: „szerelési segédanyagok”)

Honlapunkon és Facebook-oldalainkon szerelési segédanyagokat is közzéteszünk, amelyek bemutatják egy adott szerelési munkálat elvégzésének folyamatát.  

 

Szerelési oktatóvideóink forrása az Internet, így azok tartalmáért nem vállalunk felelősséget; szerelési oktatócikkeink pedig csak az adott szerelési munkálat menetét mutatják be, a szerszámok és egyéb szerelési segédeszközök használatát nem.

 

FIGYELEM! Felhasználóinkat ezúton tájékoztatjuk, hogy az Általunk közzétett szerelési segédanyagok felhasználása esetén automatikusan beleegyeznek abba, hogy a ZetDigital Csapatát nem terheli felelősség az adott szerelési munkálat elvégzésével összefüggésben bekövetkezett bármiféle személyi vagy állati sérülésért, illetve anyagi kárért; vagyis az egyes szerelési munkálatok elvégzését mindenki a saját felelősségére vállalja el

 

Szerelési munkálatok elvégzésének megkísérlését egyébként csak abban az esteben ajánljuk, ha az ehhez szükséges feltételek adottak.

 

E rendelkezésünk az alábbi 3 esetben szintén érvényes:

  • Facebook-oldalainkon megosztott, nem Általunk írt szerelési útmutatók felhasználása
  • Facebook-oldalainkon megosztott szerelési oktatóképek felhasználása
  • Nem oktatócikk formájában írt szerelési útmutatóink felhasználása.

 

5. Az Általunk közzétett írásokról, képekről és videókról

 

5.1. A ZetDigitalon közzétett írásokról

A ZetDigitalon közzétett írások kizárólagos Szerzői és Tulajdonosai a ZetDigital Szerkesztői.

 

5.2. A Facebook-oldalainkon közzétett írásokról

A Facebook-oldalainkon közzétett írások Szerzőinek és Tulajdonosainak kiléte minden esetben egyértelmű.  

 

5.3. Az Általunk közzétett képekről és videókról

Az Általunk közzétett képek és videók forrása minden esetben az internet – a pontos forrást az adott kép vagy videó linkjének megadásával tüntetjük fel. Oktatóképeink forrása szintén az internet, a képek szövegét viszont általában Mi magunk írjuk.

 

6. Szolgáltatásunkról, a szaktanácsadásról

Egyetlen Szolgáltatásunk a szaktanácsadás, amely ingyenes, és (alapesetben) bármikor, bárki által igénybe vehető – akár e-mailben, akár Facebook-üzenetben.

 

 

II.            Felhasználási Szabályzat

 

1. Írásfelhasználási Szabályzat  

 

1.1. Saját írásaink (a továbbiakban: „írásaink”) felhasználásáról

Írásaink felhasználására – a megosztás és a rövid részletek idézésének kivételével – csak előzetesen kiadott Írásfelhasználási Engedély birtokában van lehetőség. Írásfelhasználási Engedélyt csak Honlapunk e-mail címén lehet kérni. Az Írásfelhasználási Engedélykérelemben az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

-          A Kérelmező neve

-          A Kérelem oka (miért pont a Mi írásunkat szeretné a Kérelmező felhasználni)

-          A felhasználni kívánt írás linkje

-          A felhasználás módja (pl. hosszabb részlet idézése)

-          Az írásunk felhasználásával létrejövő Új Írás publikálásának helye (pl. „biztonsagtechnika.blog.hu”) és pontos dátuma (pl. „2017. 06. 01.”)

A felhasználni kívánt írás Szerzője az Írásfelhasználási Engedélykérelmet – az Engedélykérelem elolvasásától számított – 14 napon belül elbírálja, és a Kérelmezőt e-mailben értesíti az elbírálás eredményéről.  

 

Sikeres Engedélykérelem esetén írásunk egyszer – az Engedélykérelemben szereplő adatok szerint – felhasználható. Az Engedélykérelemben meghatározott adatoktól csak e-mailben történő, előzetes egyeztetés után lehet eltérni. Ha az adott írásunkat valaki újra fel szeretné használni, akkor új Írásfelhasználási Engedélyt kell kérnie.

 

Az Írásfelhasználási Szabályzat megszegői az alábbi szankciókra számíthatnak:

-          Az 1. alkalommal: Írásfelhasználási Jog visszavonása; írásbeli figyelmeztetés

-          A 2. alkalommal: kizárás a ZetDigital Szolgáltatásából; letiltás e-mail címünkről és Facebook-oldalainkról; írásbeli figyelmeztetés

-          A 3. alkalommal: hivatalos szervekhez fordulunk.

 

Fenntartjuk a Jogot, hogy a korábban kiadott Írásfelhasználási Engedélyt bármikor visszavonjuk. Ez esetben az Új Írás Szerzőjének törölnie kell írásából a Mi írásunk részleteit – ellenkező esetben a fenti Szankciókat alkalmazzuk.

 

1.2. Más Szerzők írásainak felhasználásáról (ezeket Facebook-oldalainkon osztjuk meg; a továbbiakban: „idegen írások”)

Az Általunk megosztott idegen írások szabadon megoszthatók, de azok egyéb módon történő felhasználásáról nem áll jogunkban rendelkezni.

 

2. Kép- és Videófelhasználási Szabályzat

Az Általunk közzétett képek és videók – linkmegadással történő forrásmegjelölés esetén – szabadon felhasználhatók. A Kép- és Videófelhasználási Szabályzat megszegői az alábbi szankciókra számíthatnak:

-          Az 1. alkalommal: írásbeli figyelmeztetés, miszerint a Felhasználónak 7 napon belül fel kell tüntetnie az adott kép vagy videó forrását. Ha Felhasználó ennek nem tesz eleget, vagy túllépi a határidőt, akkor Kép- és Videófelhasználási Jogát visszavonjuk.

-          A 2. alkalommal: kizárás a ZetDigital Szolgáltatásából; letiltás e-mail címünkről és Facebook-oldalainkról; írásbeli figyelmeztetés

-          A 3. alkalommal: hivatalos szervekhez fordulunk.

 

3. Véleménynyilvánítási Szabályzat

Mindenkinek joga van a ZetDigitallal kapcsolatban véleményt nyilvánítani, de csak kulturált stílusban, a becsületünket és a jó hírnevünket nem sértő formában. A Véleménynyilvánítási Szabályzat megszegői az alábbi szankciókra számíthatnak:

-          Az 1. alkalommal: írásbeli figyelmeztetés

-          A 2. alkalommal: a Véleménynyilvánítási Jog visszavonása; írásbeli figyelmeztetés  

-          A 3. alkalommal: kizárás a ZetDigital Szolgáltatásából; letiltás e-mail címünkről és Facebook-oldalainkról; írásbeli figyelmeztetés

-          A 4. alkalommal: hivatalos szervekhez fordulunk.   

 

4. Adatvédelmi Szabályzat

Szigorúan tilos a ZetDigital adataival bármilyen formában visszaélni! Az Adatvédelmi Szabályzat megszegői az alábbi szankciókra számíthatnak:

-          Végleges kizárás a ZetDigital Szolgáltatásából; végleges letiltás e-mail címünkről és Facebook-oldalainkról; rendőrségi feljelentés.

 

5. Hozzáférési Szabályzat

Szigorúan tilos a ZetDigitalhoz, illetve annak e-mail fiókjához vagy Facebook-oldalaihoz jogosulatlanul hozzáférni! A Hozzáférési Szabályzat megszegői az alábbi szankciókra számíthatnak:

-          Végleges kizárás a ZetDigital Szolgáltatásából; végleges letiltás e-mail címünkről és Facebook-oldalainkról; rendőrségi feljelentés.

 

6. Másolásvédelmi Szabályzat

Szigorúan tilos Honlapunk és Facebook-oldalaink lemásolása! A Másolásvédelmi Szabályzat megszegői az alábbi szankciókra számíthatnak:

-          Kizárás a ZetDigital Szolgáltatásából; végleges letiltás e-mail címünkről és Facebook-oldalainkról. Emellett hivatalos szervekhez fordulunk